Vår styrelse

Styrelsen och styrelsens ordförande utses av stiftelsens huvudmän på stämman. Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar och övriga frågor enligt stiftelseförordnande och stadgar.

Sparbanksstiftelsen Rekarnes styrelse 2022
Stående: Kerstin, Göran, Ann, Håkan och Ida.Sittande: Christina, Mattias och Helena.

Kerstin Ehn
Ordförande
Kjulaby Lisselgården
635 06 Eskilstuna​

Ann Nyström
Ledamot
Aprikosvägen 22
633 47 Eskilstuna​

Mattias Nathansson
Vice ordförande
Bergshammars gård
645 92 Strängnäs

Göran Pettersson
Ledamot
Haleniigatan 16
633 56 Eskilstuna​

Ida Gäfvert
Ledamot
Peters gränd 6
633 58 Eskilstuna

Christina Wetterberg
Verkställande tjänsteman
Malmby Låsta säteri
645 94 Strängnäs

Håkan Johansson
Ledamot
Viggeby Junibacken
635 09 Eskilstuna​

Helena Hallgarn
Ledamot
Vasagatan 3
645 30 Strängnäs​