Vår styrelse

Styrelsen och styrelsens ordförande utses av stiftelsens huvudmän på stämman. Styrelsen förvaltar stiftelsens tillgångar och övriga frågor enligt stiftelseförordnande och stadgar.

Bild på alla styrelsemedlemmar.

Bakre raden: Mahfouz Hebrawi, Mattias Nathanson, Christina Wetterberg
Främre raden: Helena Hallgarn, Kerstin Ehn, Ida Gäfvert, Håkan Johansson, Ann Nyström

Kerstin Ehn
Ordförande
Kjulaby Lisselgården
635 06 Eskilstuna​

Mattias Nathansson
Vice ordförande
Bergshammars gård
645 92 Strängnäs

Ann Nyström
Ledamot
Aprikosvägen 22
633 47 Eskilstuna

Ida Gäfvert
Ledamot
Peders gränd 6
633 58 Eskilstuna

Helena Hallgarn
Ledamot
Vasagatan 3
645 30 Strängnäs​

Mahfouz Hebrawi
Ledamot
Hästskobacken 7
632 31 Eskilstuna

Håkan Johansson
Ledamot
Viggeby Junibacken
635 09 Eskilstuna​

Christina Wetterberg
Verkställande tjänsteman
Toresund
Kvarntorpet 3
647 91 Mariefred