Forskning / Utbildning

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Rekarne ut stipendier i Eskilstuna och Strängnäs samtliga gymnasieskolor.

Nytt för 2022 är att stiftelsen också delar ut stipendier till gymnasiesärskolorna och kulturskolorna i våra två kommuner. Vid årets avslutningar har 65 elever fått mottaga uppskattade stipendier i samband med sina skolavslutningar.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitiskt obunden utbildningsorganisation som verkar över hela Sverige. UFs vision är att vara bäst på att ge unga människor en tro på sig själva och sin egen företagsamhet. Detta görs genom att erbjuda gymnasieungdomar möjligheten att starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett år i gymnasiet.

Organisationen Ung Företagsamhet finns i Sverige genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar som verkar i respektive län.

Sedan 2012 arbetar Ung Företagsamhet i Södermanland med att erbjuda tre olika läromedel för grundskolan; Vårt Samhälle, Se möjligheterna, och Min framtid & ekonomi. Samtliga grundskolor i Södermanlands län har fått erbjudande om att använda UFs läromedel i grundskolan. Läromedlet är i dagsläget delvis finansierat av Sparbanksstiftelsen Rekarne som också lämnar anslag till UFs ordinarie verksamhet.