Forskning / Utbildning

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Rekarne ut stipendier till gymnasieskolor och kulturskolor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

I våra kommuner finns två kulturskolor samt elva gymnasieskolor. Respektive skola utser och nominerar stipendiaterna.

I samband med årets avslutningar besökte representanter från stiftelsen samtliga kultur- och gymnasieskolor för att dela ut totalt 77 stipendier. Uppskattas av såväl stipendiater som av skolorna.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och partipolitiskt obunden utbildningsorganisation som verkar över hela Sverige. UFs vision är att vara bäst på att ge unga människor en tro på sig själva och sin egen företagsamhet. Detta görs genom att erbjuda gymnasieungdomar möjligheten att starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett år i gymnasiet.

Organisationen Ung Företagsamhet finns i Sverige genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar som verkar i respektive län.

Sedan 2012 arbetar Ung Företagsamhet i Södermanland med att erbjuda tre olika läromedel för grundskolan; Vårt Samhälle, Se möjligheterna, och Min framtid & ekonomi. Samtliga grundskolor i Södermanlands län har fått erbjudande om att använda UFs läromedel i grundskolan. Läromedlet är i dagsläget delvis finansierat av Sparbanksstiftelsen Rekarne som också lämnar anslag till UFs ordinarie verksamhet.