Forskning / Utbildning

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Rekarne ut stipendier i Eskilstuna och Strängnäs samtliga gymnasieskolor.

Nytt för 2022 är att stiftelsen också delar ut stipendier till gymnasiesärskolorna och kulturskolorna i våra två kommuner. Vid årets avslutningar har 65 elever fått mottaga uppskattade stipendier i samband med sina skolavslutningar.