Användarvillkor och cookies

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller för denna webbplats (www.sparbankstiftelsenrekarne.se) som innehas av Sparbanksstiftelsen Rekarne, Kyrkogatan 8, SE-631 93 Eskilstuna, Sverige, organisationsnummer 818001-5003. Genom att gå in på Sparbanksstiftelsen Rekarnes webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren.

2. Begränsningar i användningen av webbplatsen

Informationen på Sparbanksstiftelsen Rekarnes webbplats härrör från källor som stiftelsen bedömer tillförlitliga. Sparbanksstiftelsen Rekarne eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Sparbanksstiftelsen Rekarne garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.

3. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Sparbanksstiftelsen Rekarne ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

4. Upphovsrätt och varumärken

Sparbanksstiftelsen Rekarne – eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom – behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande. Deltagare i chattar, debatter och liknande på Sparbanksstiftelsen Rekarnes webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Sparbanksstiftelsen Rekarne får lagra, sprida och publicera materialet.

5. Länkning m m

Om Sparbanksstiftelsen Rekarne tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Sparbanksstiftelsen Rekarne sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Sparbanksstiftelsen Rekarne är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Sparbanksstiftelsen Rekarne har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats. Alla länkar till Sparbanksstiftelsen Rekarnes webbplats ska öppnas i separat fönster.

Länka till Sparbanksstiftelsen Rekarne

Länka gärna till sparbanksstiftelsennrekarne.se, men följ riktlinjerna nedan. Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:

  • Kränker annan parts rätt
  • Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande
  • Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning Länkning i text Länkens namn ska alltid innehålla namnet ”Sparbanksstiftelsen Rekarne”.
  • Vid generella länkningar till Sparbanksstiftelsen Rekarnes startsida ska länkens namn vara ”Sparbanksstiftelsen Rekarne”, ”Till Sparbanksstiftelsen Rekarnes webbplats” eller liknande
  • Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex ”Till Sparbanksstiftelsen Rekarnes kontaktinformation”, ”Läs mer om Sparbanksstiftelsen Rekarnes beviljade bidrag” eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag
  • Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Sparbanksstiftelsen Rekarne inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Sparbanksstiftelsen Rekarne

Länkning med logotyp

Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet ”Sparbanksstiftelsen Rekarne”. Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanksstiftelsen Rekarne innan publicering. Vid länkning från Sparbanksstiftelsen Rekarnes webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Sparbanksstiftelsen Rekarne.

6. Cookies

Sparbanksstiftelsen Rekarnes webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar.

7. Tillämplig lag m m

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.