Näringsliv

Agro Sörmland är en neutral samverkande utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft, kompetenskraft för företag inom de biobaserade näringarna i Södermanlands län.

Agro Sörmland arbetar för att föra samman företrädare från näringslivet, myndigheter, akademi och andra berörda aktörer för att hitta gemensamma incitament för näringens utveckling.  

En viktig del i Agro Sörmlands strategi är att arbeta branschöverskridande och skapa samarbeten med det övriga näringslivet. Här är Sparbanksstiftelsen Rekarne en av flera möjliggörare och stödjande aktörer som bidrar till verksamhetens utveckling.

Målsättningen är ökad hållbar produktion och lönsamhet samt ökad innovationstakt och konkurrenskraft inom biobaserade näringar. Agro Sörmlands fokus ligger på primärproduktionen.