Hållbarhet

Vision

Sparbanksstiftelsen Rekarne vill verka för en hållbar utveckling i sina återinvesteringar. Det gäller såväl social, etisk, miljömässig som ekonomisk hållbarhet. Stiftelsens samhällsengagemang ska vara till stor nytta idag men utan att äventyra och påverka kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.