Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om stiftelsen


Vatten

Ägare och förvaltare

Stiftelsens främsta uppgift är att vara hälftenägare till Sparbanken Rekarne men också att förvalta Rekarnekapitalet.

Vatten


Bakgrund

Sparbanksstiftelsen Rekarne bildades 1996 i samband med att sammanslagningen av de båda sparbankerna i Eskilstuna inleddes. Under hela 90-talet diskuterades ett samgående mellan fristående Rekarne Sparbank och Eskilstuna Sparbank, som efter flera fusioner gått upp i Sparbanken Sverige.

Målet var att bilda en sparbank i Eskilstuna med egen styrelse och egen balansräkning. Enda möjligheten för Rekarne Sparbank att förvärva Eskilstuna Sparbank var att bilda ett bankaktiebolag och emittera aktier mot Sparbanken Sverige så att ägarförhållandet blev 50/50 i det nybildade bankaktiebolaget. För det kapital som Rekarne Sparbank tillförde måste en formell juridisk ägare utses och det var så Sparbanksstiftelsen Rekarne föddes. När sammanslagningen av Sparbanken Eskilstuna och Rekarne Sparbank var klar 1997 kom erbjudandet 1998 att förvärva Föreningsbankens kontor i Eskilstuna.

2009 förvärvades Swedbanks kontor i Strängnäs och Mariefred. Banken bytte då namn till Sparbanken Rekarne AB.

Bakom stiftelsen finns 40 huvudmän. Huvudmännen utser styrelse i Stiftelsen och nominerar kandidater till bankens styrelse.

Uppdrag

Sparbanksstiftelsen Rekarnes främsta uppgift är att vara 50-procentig ägare till Sparbanken Rekarne, att förvalta Rekarnekapitalet, att främja sparandet i Eskilstuna, Strängnäs, Mariefred och att bevara minnet av sparbankerna samt Föreningsbanken i Eskilstuna.

Det sker genom att stiftelsen låter avkastningen på bankens kapital verka inom kommunerna i form av anslag till bland annat kultur, utbildning, föreningslivet, idrotten och det lokala näringslivet. Sammanlagt fördelar stiftelsen årligen ett antal miljoner kronor i ekonomiskt stöd till olika verksamheter i kommunerna inom Sparbanken Rekarnes verksamhets område.
 

Stäng Skriv ut