Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Att söka anslag

Lampor

Har du ett projekt på gång?

Välkommen att skicka in en ansökan.

Lampor

Har du en idé som du skulle vilja förverkliga? Välkommen att skicka in en ansökan om anslag för ditt projekt.

Sparbanksstiftelsen Rekarne tillhandahåller inte ansökningsblanketter. Ansökan gör du istället via ett ansökningsformulär som du hittar på länken nedan.

Gör din ansökan här

Ansökningsformulär

Läs mer om övriga kontaktuppgifter

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas

  • Sökandens/projektägarens namn, telefonnummer och eventuell mejladress
  • Projektansvarig, namn, adress, telefonnummer etc
  • Projektbeskrivning med projektets namn, syfte och projekttid, mål
  • Budget
  • Finansieringsplan med övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp
  • Sökt belopp hos stiftelsen, inkl. moms
  • Ange kontonummer i Sparbanken Rekarne, bankgiro- eller plusgironummer (endast ett av alternativen) för insättning av eventuellt beviljat anslag.

    Observera att utbetalning av anslag ej kan ske till privatperson, enskilt lag eller grupp. Därför skall det i ansökan framgå en betalningsanvisning till föreningens/organisationens konto.

Styrelsesammanträden 

Styrelsen sammanträder tio gånger om året och inte under juli och augusti månad. För att din ansökan skall kunna behandlas på nästa styrelsemöte måste den vara oss tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet.

Datum för sammanträden hösten 2021 

28 september
26 oktober
23 november
21 december


Stäng Skriv ut